กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 96,690.9935,224.2763.6 %5.05,589.171,058.1081.1 %5.0
รวม 96,691 35,224 63.57 % 5,589 1,058 81.07 %