กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 1,033,486.30166,000.0083.9 %5.042,943.463,785.2691.2 %5.0
รวม 1,033,486 166,000 83.94 % 42,943 3,785 91.19 %