กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน134,347.6911,000.0091.8 %5.05,282.76813.8584.6 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ61,038.6428,303.0053.6 %5.01,252.58713.2343.1 %5.0
รวม 195,386 39,303 79.88 % 6,535 1,527 76.63 %