กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 469,191.38256,565.0045.3 %5.08,909.696,841.7823.2 %5.0
รวม 469,191 256,565 45.32 % 8,910 6,842 23.21 %