สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 103,722.4430,488.1870.6 %5.04,916.94545.3688.9 %5.0
รวม 103,722 30,488 70.61 % 4,917 545 88.91 %