สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 50,851.8743,198.4115.1 %5.05,707.983,510.0338.5 %5.0
รวม 50,852 43,198 15.05 % 5,708 3,510 38.51 %