สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน240,098.02173,292.0027.8 %5.06,148.841,140.0081.5 %5.0
รวม 240,098 173,292 27.82 % 6,149 1,140 81.46 %