กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน278,347.81124,787.0055.2 %5.06,236.39400.3593.6 %5.0
รวม 278,348 124,787 55.17 % 6,236 400 93.58 %