กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,119,235.80117,000.0097.2 %5.06,455.262,422.9962.5 %5.0
รวม 4,119,236 117,000 97.16 % 6,455 2,423 62.46 %