สำนักงานประกันสังคม(สปส.)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)907,957.06427,283.0052.9 %5.014,872.243,600.0375.8 %5.0
รวม 907,957 427,283 52.94 % 14,872 3,600 75.79 %