สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม347,533.06176,190.0049.3 %5.06,111.322,194.5064.1 %5.0
รวม 347,533 176,190 49.30 % 6,111 2,195 64.09 %