กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 93,223.3231,280.0066.4 %5.05,107.66800.1584.3 %5.0
รวม 93,223 31,280 66.45 % 5,108 800 84.33 %