กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 152,723.73125,108.0018.1 %5.05,098.281,455.0071.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,781.271,603.2081.7 %5.0458.4940.4691.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,153.82133.0097.4 %5.087.020.00100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,362.647,167.0046.4 %5.0526.6981.0084.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,801.8310,913.00-11.3 %0.0952.30135.1185.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,280.126,352.9361.0 %5.0442.6882.9581.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,791.663,026.2079.5 %5.0459.9763.8986.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,388.438,227.4857.6 %5.0656.22149.3277.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,956.111,483.3883.4 %5.0294.14134.6554.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,798.573,664.0062.6 %5.0582.3726.0895.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่15,652.4814,123.009.8 %4.52,233.08445.7380.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา7,999.641,171.0085.4 %5.01,159.5346.1696.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,778.616,126.3955.5 %5.0475.2565.4886.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,702.697,686.0028.2 %5.0840.120.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,403.632,045.7086.7 %5.0964.3682.6591.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,352.8411,016.00-31.9 %0.01,239.53114.0090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,816.7816,344.9917.5 %5.01,341.73284.5078.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,610.001,764.0081.6 %5.0269.40130.1151.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,890.5998,904.00-147.9 %0.01,406.40105.5092.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,790.0310,133.3269.1 %5.0968.02513.0147.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,319.191,275.0086.3 %5.0272.4341.5484.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,535.581.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,675.373,880.0055.3 %5.0548.3370.1287.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,679.973,214.6980.7 %5.0647.01133.0079.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,721.77683.0088.1 %5.079.6328.5064.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,772.527,248.0038.4 %5.01,987.75151.9792.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,120.862,899.0073.9 %5.0391.3728.5092.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,030.6524,550.99-53.2 %0.02,932.33295.2389.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,332.512,342.0077.3 %5.0269.469.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ไม่ครบ1,985.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ141.76ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,463.992,126.0867.1 %5.0131.1647.0664.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ไม่ครบ15,106.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.20ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,152.9323,340.00-109.3 %0.0443.42123.2172.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,708.313,758.7967.9 %5.01,243.31181.9285.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,998.444,712.9152.9 %5.0441.4568.9484.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,414.9526,472.00-71.7 %0.028,744.0985.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,723.72474.0094.6 %5.0284.0456.7580.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,559.263,301.7471.4 %5.02,288.45145.3593.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,338.3611,941.3016.7 %5.0818.95182.0077.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,726.272,497.8080.4 %5.0869.30127.2585.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,040.021,414.9485.9 %5.0196.80299.16-52.0 %0.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,583.8512,575.20-8.6 %0.0563.31107.3580.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,588.245,580.0026.5 %5.01,282.459.0099.3 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,949.8812,832.80-61.4 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,161.712,187.2969.5 %5.0696.2546.8393.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,709.862,900.0062.4 %5.05,358.9961.3498.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,630.143,675.8034.7 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,432.7223,160.00-25.6 %0.0696.44162.0076.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,081.315,091.0216.3 %5.0180.7238.1078.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,307.435,551.7033.2 %5.01,177.9440.2296.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,354.331,916.0073.9 %5.0764.5381.8789.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,583.443,457.0054.4 %5.01,165.61105.2891.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,351.042,115.0771.2 %5.0305.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,574.221,759.5076.8 %5.09,511.6120.5299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,808.671,446.0048.5 %5.056,559.31125.1299.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,654.842,000.0069.9 %5.0187.980.9099.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,536.405,712.00-125.2 %0.018,648.81232.0298.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,438.392,480.0044.1 %5.03,618.14114.0096.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,980.755,883.00-197.0 %0.017,096.710.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม2,326.482,845.00-22.3 %0.019,178.5582.0599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,366.642,720.00-14.9 %0.08,703.5338.9599.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,603.832,573.4661.0 %5.0360.8224.4093.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,700.183,596.11-111.5 %0.034,565.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,329.665,872.0029.5 %5.01,252.44124.2490.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,200.175,712.00-78.5 %0.023,419.0138.2799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,820.658,796.98-130.2 %0.0595.7860.9089.8 %5.0
รวม 801,425 595,564 25.69 % 240,591 7,551 96.86 %