กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม232,202.1444,000.0081.1 %5.015,072.351,086.3092.8 %5.0
รวม 232,202 44,000 81.05 % 15,072 1,086 92.79 %