กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ202,926.08318,493.00-57.0 %0.06,520.92706.6789.2 %5.0
รวม 202,926 318,493 -56.95 % 6,521 707 89.16 %