สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ119,449.45167,000.00-39.8 %0.05,498.50552.8089.9 %5.0
รวม 119,449 167,000 -39.81 % 5,499 553 89.95 %