สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี119,880.79101,136.0015.6 %5.05,811.161,456.3374.9 %5.0
รวม 119,881 101,136 15.64 % 5,811 1,456 74.94 %