สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา91,931.8048,000.0047.8 %5.05,245.24314.1194.0 %5.0
รวม 91,932 48,000 47.79 % 5,245 314 94.01 %