สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน263,980.00403,538.00-52.9 %0.08,822.141,439.0083.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร26,086.1415,151.0041.9 %5.01,013.48276.3572.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 142,697.7335,848.0016.0 %5.01,067.89639.2140.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 215,238.3912,631.0017.1 %5.0859.37447.8247.9 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์121,412.4119,561.0083.9 %5.0315.89421.53-33.4 %0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ28,599.7210,721.0062.5 %5.0289.7844.4384.7 %5.0
รวม 498,014 497,450 0.11 % 12,369 3,268 73.58 %