สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม339,516.63336,969.000.8 %0.511,048.335,458.2250.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)230,750.1679,000.0065.8 %5.06,423.99708.1189.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)283,230.75403,000.00-42.3 %0.09,735.136,321.4535.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)146,024.5535,112.0076.0 %5.05,670.46679.5288.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)100,904.2431,949.0068.3 %5.05,435.961,911.4064.8 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)121,928.6125,130.0079.4 %5.05,429.715,507.60-1.4 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)31,224.1011,648.0062.7 %5.05,435.96513.1490.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)136,057.8438,695.1471.6 %5.06,265.781,300.0079.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)94,916.8917,383.0081.7 %5.04,748.10236.4495.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)264,102.25228,252.8413.6 %5.06,491.541,809.7072.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)112,737.8741,087.0063.6 %5.05,295.261,575.8070.2 %5.0
รวม 1,861,394 1,248,226 32.94 % 71,980 26,021 63.85 %