กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,588,327.803,054,467.0014.9 %5.070,489.3951,782.7526.5 %5.0
รวม 3,588,328 3,054,467 14.88 % 70,489 51,783 26.54 %