สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,113,243.30508,683.0054.3 %5.08,737.722,434.8972.1 %5.0
รวม 1,113,243 508,683 54.31 % 8,738 2,435 72.13 %