กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 326,669.28296,611.009.2 %4.512,924.337,713.7440.3 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง10,781.7150,021.00-363.9 %0.02,956.43714.6775.8 %5.0
รวม 337,451 346,632 -2.72 % 15,881 8,428 46.93 %