สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ217,253.20219,141.00-0.9 %0.010,147.855,489.8145.9 %5.0
รวม 217,253 219,141 -0.87 % 10,148 5,490 45.90 %