กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์790,749.881,106,000.00-39.9 %0.08,364.221,936.5476.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย35,517.8521,303.9640.0 %5.012,640.88199.5098.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,101.3412,911.1748.6 %5.01,040.58324.4068.8 %5.0
รวม 851,369 1,140,215 -33.93 % 22,046 2,460 88.84 %