กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 283,867.09231,986.9718.3 %5.07,512.071,789.0376.2 %5.0
รวม 283,867 231,987 18.28 % 7,512 1,789 76.18 %