กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 243,847.92169,000.0030.7 %5.08,018.59797.6090.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ55,868.0747,000.0015.9 %5.0402.75427.78-6.2 %0.0
รวม 299,716 216,000 27.93 % 8,421 1,225 85.45 %