สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา233,743.66206,000.0011.9 %5.09,278.644,688.5349.5 %5.0
รวม 233,744 206,000 11.87 % 9,279 4,689 49.47 %