สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม192,868.2285,372.0055.7 %5.05,989.381,263.5478.9 %5.0
รวม 192,868 85,372 55.74 % 5,989 1,264 78.90 %