กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 143,901.95124,497.0013.5 %5.07,118.112,043.6171.3 %5.0
รวม 143,902 124,497 13.48 % 7,118 2,044 71.29 %