กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 98,739.9094,000.004.8 %2.05,839.30209.5496.4 %5.0
รวม 98,740 94,000 4.80 % 5,839 210 96.41 %