สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 109,143.76128,940.00-18.1 %0.05,751.76902.8684.3 %5.0
รวม 109,144 128,940 -18.14 % 5,752 903 84.30 %