กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์141,511.44104,319.9026.3 %5.06,652.241,201.6781.9 %5.0
สำนักกษาปณ์54,212.1639,998.0026.2 %5.014,170.121,080.3692.4 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,174.938,686.0022.3 %5.03,184.64439.3086.2 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา9,192.126,792.0026.1 %5.02,756.491,171.1757.5 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,631.3211,000.0012.9 %5.06,241.08372.3894.0 %5.0
รวม 228,722 170,796 25.33 % 33,005 4,265 87.08 %