สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ370,457.91206,104.0044.4 %5.07,246.302,659.1963.3 %5.0
รวม 370,458 206,104 44.37 % 7,246 2,659 63.30 %