สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ193,435.06105,044.0045.7 %5.05,876.82745.8187.3 %5.0
รวม 193,435 105,044 45.70 % 5,877 746 87.31 %