ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน85,958.0530,000.0065.1 %5.04,807.5057.2698.8 %5.0
รวม 85,958 30,000 65.10 % 4,808 57 98.81 %