สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ292,568.63235,000.0019.7 %5.08,681.442,637.1469.6 %5.0
รวม 292,569 235,000 19.68 % 8,681 2,637 69.62 %