สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ117,637.10101,062.7014.1 %5.05,467.231,072.6280.4 %5.0
รวม 117,637 101,063 14.09 % 5,467 1,073 80.38 %