กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต212,099.70404,000.00-90.5 %0.08,343.765,539.6333.6 %5.0
รวม 212,100 404,000 -90.48 % 8,344 5,540 33.61 %