สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ320,244.56616,000.00-92.4 %0.012,514.741,416.8088.7 %5.0
รวม 320,245 616,000 -92.35 % 12,515 1,417 88.68 %