กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา575,304.56362,770.0036.9 %5.05,579.79370.1093.4 %5.0
รวม 575,305 362,770 36.94 % 5,580 370 93.37 %