กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว173,078.41108,564.0037.3 %5.06,530.306,940.39-6.3 %0.0
รวม 173,078 108,564 37.27 % 6,530 6,940 -6.28 %