สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์163,099.94125,200.0023.2 %5.07,358.862,815.4661.7 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี14,106.1912,690.0010.0 %5.04,468.761,038.8376.8 %5.0
รวม 177,206 137,890 22.19 % 11,828 3,854 67.41 %