กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ172,826.30187,800.00-8.7 %0.08,018.591,469.2581.7 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,323.974,412.0061.0 %5.0761.12205.2973.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,251.823,733.19-14.8 %0.0778.59446.5842.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,514.882,500.0028.9 %5.08,140.34285.0096.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,025.841,642.0045.7 %5.0531.57274.6148.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,417.391,961.2081.2 %5.0802.2877.2590.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,494.69474.6089.4 %5.01,188.41399.6066.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,070.283,762.007.6 %3.5935.73332.2764.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,237.732,056.0036.5 %5.0748.41269.0264.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,046.101,538.0049.5 %5.0360.12492.52-36.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,932.432,452.0016.4 %5.0416.36267.0135.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี2,889.622,965.00-2.6 %0.0530.46283.0546.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,491.413,137.0058.1 %5.0768.18443.3642.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,279.292,529.0022.9 %5.0673.53405.7639.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,391.953,585.00-5.7 %0.0887.19715.1919.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,263.765,330.00-63.3 %0.0763.75255.8766.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,944.992,282.0053.9 %5.0982.12207.0078.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,245.143,070.0027.7 %5.0749.79146.1580.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,349.432,948.0012.0 %5.0662.56332.2449.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,024.714,920.18-380.2 %0.01,085.59331.2869.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,364.042,055.9038.9 %5.0915.53376.1058.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,841.792,553.9810.1 %5.0543.77423.7522.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,989.531,663.0044.4 %5.0560.73236.5057.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก3,226.914,213.00-30.6 %0.0452.87350.2522.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,018.541,290.0057.3 %5.0815.73486.6440.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์3,135.001,496.0052.3 %5.0799.02584.5926.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,024.632,105.5230.4 %5.0780.27297.2561.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,536.443,714.00-5.0 %0.0808.48364.0555.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,643.831,920.0027.4 %5.0460.43380.0017.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,318.453,932.00-18.5 %0.0733.86597.5018.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,965.514,331.0045.6 %5.0842.14497.7540.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,605.092,317.0035.7 %5.0648.88539.0016.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,615.222,044.0055.7 %5.0552.9468.4087.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,730.901,978.0047.0 %5.0820.33278.9766.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,690.993,578.0023.7 %5.0558.96334.8240.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,210.853,103.003.4 %1.5481.70244.4349.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,374.873,385.00-0.3 %0.02,456.50631.2374.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,465.186,636.00-91.5 %0.0842.04166.4580.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,157.072,374.00-105.2 %0.0702.66189.6073.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์1,072.604,552.06-324.4 %0.0524.58358.7631.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,897.703,858.9077.2 %5.0818.21696.5014.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,818.023,004.20-6.6 %0.0616.17642.75-4.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,113.091,249.0059.9 %5.0955.99570.0040.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,021.965,298.70-75.3 %0.0536.24756.28-41.0 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,585.202,501.7830.2 %5.0951.77658.3530.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,891.104,198.00-45.2 %0.0756.66366.9551.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,569.601,995.3364.2 %5.01,859.48713.9661.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,909.997,918.68-0.1 %0.02,631.74712.0172.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,853.402,761.0028.3 %5.0996.32416.8958.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,329.795,518.80-27.5 %0.01,177.23629.4646.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,700.80861.0076.7 %5.0901.81357.2560.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,656.562,952.00-78.2 %0.0860.32194.6077.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี2,926.232,783.714.9 %2.0587.1142.7192.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,696.692,455.2033.6 %5.0933.51420.3055.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่82,490.651,567.0098.1 %5.030,754.25370.4698.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,564.101,576.0065.5 %5.01,825.51805.0055.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,315.952,334.7929.6 %5.0469.8086.6981.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,442.223,201.847.0 %3.51,136.95289.7574.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,826.142,187.0022.6 %5.0525.29312.6040.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,470.39527.0084.8 %5.0510.47117.9776.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,731.8010,772.0026.9 %5.01,933.04244.3787.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,525.8324,541.3914.0 %5.01,506.87574.6461.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 14,514.867,310.5649.6 %5.01,639.42516.5568.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี18,445.8117,877.003.1 %1.5920.71297.1967.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,806.0015,091.7610.2 %5.03,335.38521.0084.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,208.4419,431.00-59.2 %0.01,919.15292.3884.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,615.529,067.51-19.1 %0.02,567.63488.8581.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,975.7213,401.9225.4 %5.03,046.12486.5084.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,708.566,289.0066.4 %5.02,677.22599.8577.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,869.767,705.0013.1 %5.03,521.51414.5688.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,691.2815,747.6727.4 %5.01,429.10326.0977.2 %5.0
รวม 670,182 508,323 24.15 % 119,387 28,967 75.74 %