กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)300,391.88628,938.00-109.4 %0.017,429.864,713.0073.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด210,183.25355,000.00-68.9 %0.081,474.7731,864.3060.9 %5.0
รวม 510,575 983,938 -92.71 % 98,905 36,577 63.02 %