กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์90,749.8738,387.0057.7 %5.05,404.70975.7081.9 %5.0
รวม 90,750 38,387 57.70 % 5,405 976 81.95 %