กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง333,925.66408,480.00-22.3 %0.012,023.855,885.6651.1 %5.0
รวม 333,926 408,480 -22.33 % 12,024 5,886 51.05 %