กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน209,187.14183,116.0012.5 %5.010,010.282,626.1473.8 %5.0
รวม 209,187 183,116 12.46 % 10,010 2,626 73.77 %