กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร471,276.5646,333.0090.2 %5.019,709.20115.2099.4 %5.0
รวม 471,277 46,333 90.17 % 19,709 115 99.42 %