กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร149,197.9472,000.0051.7 %5.05,373.43905.6183.1 %5.0
รวม 149,198 72,000 51.74 % 5,373 906 83.15 %